top of page
HR - Fries Museum logo verlicht (Foto Ruben van Vliet) (1 van 10) kopie.jpg

Expertise

Arbeidsrecht

Hoofdpijndossiers, zo worden arbeidszaken vaak ervaren door werkgevers, maar ook door werknemers (hoewel die het vaker als buikpijn omschrijven). Niet zelden is dat te voorkomen als er vroegtijdig hulp wordt ingeschakeld, zodat rechtspositie kan worden bepaald of goede afspraken kunnen worden gemaakt. In dat stadium kunnen wij u – werkgever of werknemer – al goed bijstaan. Dan kan de conclusie ook zijn dat voorgesorteerd moet worden op een einde van de arbeidsovereenkomst. Ook dan is van belang dat tijdig wordt geschakeld: voor werknemer om een goede onderhandelingspositie te creëren en voor werkgever om het dossier voor een eventuele procedure op orde te krijgen. Devies is dan ook om tijdig hulp in te schakelen. Jan is een ervaren arbeidsrechtadvocaat en kan u daarbij helpen (specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond).

 

Maar het arbeidsrecht is breder dan alleen de problematiek rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u ook bijstaan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten die perfect passen op uw organisatie, bij loonvorderingen, overtreding van een relatie- of een concurrentiebeding, transitievergoeding, billijke vergoeding, ontslag op staande voet en dergelijke.

 

Alles om voor u het optimale resultaat te halen.

Arbeidsrecht
Tekengebied 5.png
Tekengebied 3.png

Verbintenissenrecht

Afspraak is afspraak. Of toch niet altijd? In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat één van de partijen een afspraak niet nakomt of zich de afspraak heel anders herinnert. Het is dan zaak om de juiste stappen te zetten. Kan de overeenkomst worden aangepast naar tevredenheid van beide partijen? Of moeten er juist piketpaaltjes worden geslagen en een duidelijk ingebrekestelling worden verzonden? Het is dan ook verstandig om in een vroeg stadium aan de bel te trekken om er niet bij in te schieten. 

 

Bel daarom gerust om de kwestie door te spreken!

Verbintenissenrecht
Tekengebied 7.png

Aansprakelijkheidsrecht

Schade. Dat willen we uit alle macht voorkomen. We handelen bedachtzaam en – doorgaans – voorzichtig. Daarbij proberen we met verzekeringen te voorkomen dat schade ons ook werkelijk raakt en dat geleden nadeel wordt vergoed. De hoofdregel blijft ‘schade draagt men zelf, tenzij dit op iemand anders kan worden afgewenteld’. Dat tweede deel van die hoofdregel is natuurlijk het meest interessant. Heeft u schade en wilt u die schade door een ander vergoed zien? Of wordt u juist aangesproken tot vergoeding van schade? Dan kunnen wij u bijstaan, om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Zowel zakelijk als particulier. 

 

Vragen? Neem contact op!

Aansprakelijkheidsrecht
Tekengebied 1.png

Incasso

Voor een ondernemer is vrijwel niets zo frustrerend als onbetaalde rekeningen. Product of dienst is geleverd, maar de factuur blijft openstaan. Als (voorzichtig) aanmanen niet werkt, dan kunt u ons inschakelen. Het incassotraject (sommatie en opvolging daarvan) kan op basis van no cure no pay worden verricht en voor een onverhoopte procedure kunnen scherpe (prijs)afspraken worden gemaakt! Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden voor uw onderneming!

Incasso
Tekengebied 6.png

Huurrecht

Voor huurzaken kunt u – huurder of verhuurder, particulier of zakelijk – bij ons terecht. Kwesties die raken in het hart, van u persoonlijk of van uw onderneming. Immers, het is de veilige basis waar u woont of van waaruit u uw inkomen verdient. Ideaal is natuurlijk wanneer de huurovereenkomst voor beide partijen profijtelijk is, maar de praktijk is dat legio problemen zich voor kunnen doen. Van wanbetaling tot wangedrag en van ontbinding van de huurovereenkomst tot nakoming van de gemaakte afspraken. 

Huurrecht
Tekengebied 4.png

Ondernemingsrecht

U wilt uw tijd en energie steken waar u goed in bent: het drijven van uw onderneming. Toch kunnen daar problemen ontstaan die raken aan die onderneming. Voor kwesties die uw onderneming raken kunt u bij ons terecht. Voor advies, maar ook – als er geen betere oplossing voorhanden is – voor een procedure. Wij staan u graag terzijde, zodat u uw energie kunt richten op dat wat u het liefst doet. 

Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht
Tekengebied 2.png

Vastgoedrecht

U kunt bij ons ook terecht voor zaken op het gebied van het vastgoedrecht. Het betreft dan niet alleen de koop- of verkoop van een pand, maar ook alle zaken die met vastgoed verband houden zoals bijvoorbeeld bouw/verbouw en zekerheden (bijvoorbeeld recht van hypotheek). Mocht u tegen problemen aanlopen en/of advies willen, dan kunt u bij ons terecht.

 

Mocht u tegen problemen op dit vlak aanlopen, bel dan gerust om nadere informatie over mogelijke oplossingen.

Registratie

Jan Veninga staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

  • Huurrecht

  • Ondernemingsrecht

  • Verbintenissenrecht

Jannie Koot staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Overeenkomstenrecht

  • Ondernemingsrecht

  • Insolventierecht

Registratie
bottom of page